Zdravje v vrtcu 2020/21

 

POROČILO O PROGRAMU “ZDRAVJE V VRTCU”

Kljub razglašeni epidemiji je Vrtec Lavra tudi v šolskem letu 2020/2021 sodeloval v nacionalnem programu NIJZ Zdravje v vrtcu.

Z izvedbo programa Zdravje v vrtcu želimo poudariti kot pomembno vrednoto zdravje otrok ter ustvariti pogoje za njihovo dobro počutje. Z različnimi izvedbami vsebin želimo spodbuditi posameznika h krepitvi ohranjanja in izboljšanja zdravja v življenju. Menimo, da je ozaveščanje otrok o zdravem in varnem načinu življenja pomembno že v predšolskem obdobju. V skladu s tem se oblikuje tudi zdravo in varno okolje za otroka.

 

IZVEDBA PROGRAMA V NAŠEM VRTCU V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

V našem vrtcu so v programu sodelovali trije oddelki: dva v Murski Soboti (oddelek Ovčke in oddelek Medvedki) in en na Tišini (oddelek Oblak). Vsak je sodeloval po svojih zmožnostih ter s prilagoditvami glede na starost otrok.

Aktivnosti v okviru projekta so potekale usmerjeno skozi vse šolsko leto, čeprav so bile vmes prekinjene zaradi epidemije (izvajali smo jih v omejenem obsegu). Izvedba aktivnosti je bila v povezavi z različno knjižno literaturo, didaktičnimi materiali in igrami (igre vlog, prstne igre).

Sodelovali so:

 • otroci,
 • starši,
 • strokovni delavci,
 • osebje vrtca,
 • zunanji sodelavci.

 

Aktivnosti po področjih

Zdrav način življenja:

 • seznanitev za otroka z zanj pomembnimi deli telesa (od zunaj in znotraj) – s pogovorom, ogledom enciklopedij, igro z didaktičnimi materiali,
 • razgibavanje delov telesa (gibalne minute, bivanje zunaj),
 • skrb za telo s primernimi oblačili (glede na letni čas),
 • skrb za oblačila v nahrbtniku,
 • skrb za dobro počutje in bivanje v skupini.

Osebna higiena:

 • samostojnost pri osebni higieni,
 • zavedanje pomena osebne higiene,
 • vsakodnevna skrb za osebno higieno in urejenost ter pogovori o tem,
 • seznanitev o koži (umivanje, primerjava kože otroka in odraslega (z božanjem)),
 • izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje pojava ali širjenja nalezljivih bolezni,
 • seznanitev z različnimi pripomočki za higieno rok,
 • spodbujanje otrok k pogostemu umivanju rok (zlasti pred in po obrokih),
 • ogled lutkovnega filma ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE.

Zdrava prehrana:

 • prehrana otrok je uravnotežena, pestra in varna, skladna z normativi oziroma priporočili (jedilnik),
 • izvedba Slovenskega tradicionalnega zajtrka,
 • priprava sadnega krožnika (vsakodnevno, ob praznovanju rojstnih dni),
 • spoznavanje prehranske piramide (ogled, pogovor),
 • navajanje otrok na raznoliko in zdravo hrano,
 • pitje vode, čaja,
 • navajanje na kulturo prehranjevanja pri obrokih,
 • razvoj primernega odnosa do živil ter rokovanje z njimi (peka kostanja, kruha, kvašenih ptičk),
 • navajanje na nove okuse.

Dobili bomo dojenčka:

 • obisk mamic v pričakovanju dojenčka (spremljanje do rojstva tudi na daljavo),
 • pogovor o pripravi na rojstvo (prehrana mame, gibanje, telovadba, oprema za dojenčka),
 • ogled slik z UZ (vsak otrok je prinesel svojo),
 • ogled lutkovnega filma DOBILI BOMO DOJENČKA,
 • igre vlog (mamica, očka, dojenček),
 • prebiranje pisma staršev o prvem otrokovem dnevu življenja, o imenih,
 • sodelovanje z družino tudi po rojstvu (na daljavo preko telekomunikacijskih sredstev).

Varnost v prometu, na igrišču:

 • zagotavljanje varnega in zdravega okolja (varnost igral, varno igrišče),
 • utrjevanje znanj o prometu, prometni varnosti, vozilih …
 • ogled prometa v neposredni bližini vrtca,
 • opazovanje prometa v krožišču,
 • izvedba kolesarjenja v tednu evropskega dneva mobilnosti,
 • ogled vožnje osnovnošolskih otrok (kolesarjenje z učiteljem).

Gibalne aktivnosti:

 • jutranje razgibavanje in telovadba,
 • vsakodnevne gibalne aktivnosti na prostem, v igralnici,
 • igre na snegu, sprehod po dežju, skakanje po lužah,
 • prosta igra otrok na zunanjih površinah,
 • gibalne urice na prostem – zunanje igrišče, okolica vrtca, sprehodi v gozd in na travnik, do jezera, potoka (raziskovanje z raziskovalnimi posodami, lupo …),
 • izvajanje gibalno-športnega programa Mali sonček (pohodi, poligoni, igre z žogo, vožnja s poganjalci, kolesi, skiroji),
 • izvajanje štafetnih in gibalnih iger (Lisica, kaj ješ, Mačka in miš …),
 • razvijanje otrokovih gibalnih spretnosti: hoja, hoja s hoduljami, tek, plezanje, plazenje, poskoki, meti, visenje itd.,
 • izvajanje Zgibanice (NIJZ).

Narava in varovanje okolja:

 • urejanje okolice vrtca (grabljanje listja, pletje),
 • urejanje vrta (priprava vrta za sejanje in sajenje stročjega fižola, bučk ter presajanje paradižnika).

Dobro počutje:

 • pogovori o vrstah počutja,
 • seznanitev ob počutju pri vrnitvi, pod masko, pri igri, delitvi igrač, ob reševanju konfliktnih situacij, medsebojnih odnosih.

Poklic: zdravnik

 • seznanitev s poklicem zdravnika (posebej v času epidemije),
 • pomembnost zdravstvenega osebja,
 • igra zdravnik,
 • zahvala zdravstvenemu osebju v času epidemije.

Murska Sobota, 12. 7. 2021

Zapisala koordinatorica programa: Jožica Bagari

Koledar