3. adventni teden

SVETI JANEZ KRSTNIK

V judovskih hribih, jugozahodno od Jeruzalema, sta živela duhovnik Zaharija in njegova žena Elizabeta. Živela sta pravično, a bila sta zelo žalostna: bila sta brez otrok in že v letih. Ko pa je nekoč Zaharija opravljal tempeljsko službo, se mu je prikazal nadangel Gabriel. Oznanil mu je, da se mu bo rodil sin, ki bo velik prerok, ker bo napovedal in pokazal Mesija – Odrešenika. Janez Krstnik je zato poleg Jezusa in Marije edini svetnik, ki uživa to čast, da obhajamo njegov rojstni dan, in sicer 24. junija.

Zaharija je podvomil, da se more kaj takšnega zgoditi, saj sta bila on in žena že stara. Kot znamenje, da se bo napoved uresničila, je postal nem. Kmalu zatem je njegova žena Elizabeta spočela. V šestem mesecu nosečnosti jih je obiskala sorodnica Marija iz Nazareta. Ob njenem prihodu se je zgodilo nekaj posebnega: otrok v Elizabetinem telesu je bil napolnjen s Svetim Duhom in je od veselja poskočil. Njegova mati je tako spoznala, da Marija pod svojim srcem nosi Jezusa – Odrešenika.

Ko je Elizabeta rodila, se je očetu Zahariju povrnil dar govora. Otroku je dal ime Janez in o njem prerokoval, da bo pripravil pot Odrešeniku.

Ko je odrasel, je šel v puščavo, kjer se je pripravljal na svoje poslanstvo. Živel je zelo skromno življenje. Oblečen je bil v kameljo kožo, jedel pa je kobilice in divji med. Začel je krščevati ljudi v reki Jordan. Govoril jim je, da bo kmalu prišel Odrešenik in naj se pripravijo na njegov prihod tako, da spremenijo svoje življenje. Krstil je tudi svojega sorodnika Jezusa. Takrat ga je prepoznal in svojim učencem pokazal. Nekateri od Janezovih učencev so po tem postali Jezusovi.

Janez Krstnik je vsakemu jasno povedal, kaj dela narobe. Tudi kralju Herodu je očital, da je živel z bratovo ženo. Zato ga je Herod dal umoriti.

Janez Krstnik je zavetnik nekaterih mest in pokrajin, tkalcev, krojačev, krznarjev, strojarjev, barvarjev, sedlarjev, viničarjev, gostilničarjev, sodarjev, dimnikarjev, kovačev, tesarjev, arhitektov, zidarjev, kamnosekov, pastirjev, kmetov, glasbenikov, plesalcev, pevcev, vinske trte in domačih živali ter priprošnjik proti vrtoglavici, otroškim boleznim, proti strahu in toči.

Upodabljajo ga v puščavniški obleki iz kož. Največkrat ima ob sebi jagnje. Mnoge upodobitve pa prikazujejo tudi, kako krščuje Jezusa (zlasti na krstnih kamnih).

Stara navada je, da so zvečer pred praznikom rojstva Janeza Krstnika kurili kresove. Po tem običaju se celo sam praznik imenuje ‘kresni dan’. To je tudi najdaljši dan v letu; znan je rek: “O kresi se dan obesi.”

Risanka o sv. Janezu Krstniku (v nemščini)

BESEDA STARŠEM

Advent je čas priprave na Jezusov prihod. Ker smo ta čas spremenili v pričakovanje daril, prireditev in praznovanj, je izgubil svoj pravi pomen. Božič ni le praznovanje Jezusovega rojstnega dne, ampak njegovega resničnega prihoda ZDAJ in ZAME. Dejansko prihaja vsak dan, a kako lahko se zgodi, da ga ne opazimo!

Janez Krstnik je osebnost, ki nas na to spomni. V Svetem pismu beremo, da je bil prerok s posebnim poslanstvom. Ljudi naj bi pripravil na prihod Odrešenika in jim ga pokazal. Usposobil naj bi jih, da bi Jezusa prepoznali in sprejeli. Stvar sploh ni bila enostavna, saj je Jezus med njimi živel že 30 let, pa v njem niso prepoznali obljubljenega Mesija!

Janez Krstnik je to napravil v treh korakih:

Prvi korak: Najprej je pripravil sebe. Izostril je svoje telesne in duhovne čute s skromnim življenjem in molitvijo v divjini, samoti in tihoti.

Drugi korak: Ljudi je vabil, naj se spreobrnejo. Pridigal je, kako naj živijo, da bodo lahko sprejeli Odrešenika. Njegovi nasveti so tudi danes zelo aktualni:

 1. Ponižnost: Nihče naj si ne domišlja, da je brez grehov in napak, ampak naj prizna svoje slabosti – “vsaka gora in hrib naj se zniža”.
 2. Optimizem in zaupanje: Odpoved malodušju, zagrenjenosti, obupu in negodovanju – “vsaka dolina naj se napolni”.
 3. Dobrodelnost: “Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori enako.”
 4. Poštenost: “Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.”
 5. Skromnost: “Bodite zadovoljni s svojo plačo.”
 6. Nenasilje: “Ne bodite do nikogar nasilni in nikogar ne trpinčite.”

Tretji korak: Jezusa je pokazal in ga poimenoval. Predstavil ga je z besedami: “Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta” (Jn 1,29), in: “On vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju” (Lk 3,16).

Če bomo pripravo na božič živeli po nasvetu Janeza Krstnika, bomo dom napolnili s ponižno prijaznostjo, veseljem, dobrodelnostjo, poštenostjo, zadovoljstvom in blagostjo. Potem bomo na sveti božični večer ob jaslicah spoznali JEZUSA kot Odrešenika, kot Božje Jagnje, ki odvzema z naših ramen breme utrujenosti, zaskrbljenosti, strahu, jeze, zamer in razočaranj, breme naših grehov in grehov tistih, ki so nas kdaj prizadeli. Pripravljeni bomo sprejeti njegov krst z ognjem in Svetim Duhom, da bomo zaplamteli v medsebojni ljubezni in miru. Takega prihoda Jezusa Kristusa Odrešenika si želimo vsi, pa tudi on želi na tak način priti v naše družine.

MOLITEV OB ADVENTNEM VENCU

 

Pesem: Tretja svečka zagorela.

Vsi se pokrižamo: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Voditelj: Marija in sveti Jožef potujeta v Betlehem. Skupaj z njima pričakujemo rojstvo malega Jezusa. Prosimo ju, naj nam pomagata, da bomo odprli svoja srca in hrepeneli po Jezuščku z ljubeznijo in veseljem kakor onadva.

Nekdo prebere odlomek iz Svetega pisma (glej adventni koledar).

Molimo desetko rožnega venca:
Oče naš …
Zdrava, Marija … (10×)
Slava Očetu …

Pesem: Pridi k nam, Gospod.

Obnovitev krstnih obljub: Ob plamenu adventnega venčka prižgemo krstne sveče vseh družinski članov. Oče vodi molitev.
Oče: Vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, kot družina obnavljamo svoje krstne obljube. Obljubimo, da se bomo trudili premagovati zlo.
Vsi odgovorijo: Amen.
Oče: Obljubimo, da se bomo trudili delati dobro.
Vsi: Amen.
Oče: Bog Oče, verujemo, da si nas ustvaril.
Vsi: Amen.
Oče: Bog Sin, verujemo, da nas odrešuješ.
Vsi: Amen.
Oče: Bog Sveti Duh, verujemo, da nas posvečuješ.
Vsi: Amen.
Oče: Hočemo živeti v tvoji ljubezni, te moliti in slaviti. Pri tem naj nam pomagajo naši krstni zavetniki. Imenuje zavetnike vsakega družinskega člana, npr.
Oče: Sveti Matej,
Vsi: prosi za nas.
Oče: Sveta Monika
Vsi: prosi za nas.

Na koncu doda še:
Oče: Sveta Marija,
Vsi: prosi za nas!
Oče: Sveti Jožef,
Vsi: prosi za nas.

Molitev k zavetniku tedna:
Sveti Janez Krstnik,
prosi vedno zame pri Bogu.
Utrjuj me v veri,
podpiraj me v kreposti,
da premagam hudobijo,
ki je v meni
ali prihaja od zunaj,
in dosežem večno slavo.
Amen.

Pesem: Jezusa čakam.

V imenu Očeta …

ADVENTNI KOLEDAR

Janez Krstnik je živel izredno skromno življenje. Ko je odrastel, je živel v divjini, kjer se je v harmoniji s stvarstvom pripravljal na svoje poslanstvo. Tam si je našel tudi skromno hrano in obleko. Kot družina si bomo vzeli čas za sprehod. V naravi bomo poiskali material za praznično okrasitev doma (mah, veje, storže …). To bomo naredili z občutkom za okolje: toliko, kolikor potrebujemo, in tako, da ne bomo poškodovali lepega stvarstva.

Napoved rojstva Janeza Krstnika (Lk 1,5–25)

V dneh Heroda, kralja v Judeji, je živel duhovnik, ki mu je bilo ime Zaharija. Bil je iz Abíjeve duhovniške skupine, njegova žena pa je bila izmed Aronovih hčera; ime ji je bilo Elizabeta. Oba sta bila pravična pred Bogom. Živela sta brez graje, po vseh Gospodovih zapovedih in navodilih. Otrok nista imela, ker Elizabeta ni bila rodovitna, in sta bila že zelo v letih. Ko je bila na vrsti Zaharijeva skupina in je opravljal duhovniško službo pred Bogom, ga je po običaju duhovniške službe zadel žreb, da je šel v Gospodovo svetišče zažgat kadilo; vsa množica pa je ob uri kadilne daritve molila zunaj. In prikazal se mu je Gospodov angel, ki je stal na desni strani kadilnega oltarja. Ko ga je Zaharija zagledal, se je vznemiril in obšel ga je strah. Angel pa mu je rekel: “Ne boj se, Zaharija, kajti uslišana je tvoja molitev! Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina. Daj mu ime Janez. V veselje in radost ti bo in mnogi se bodo veselili njegovega rojstva, ker bo velik pred Gospodom. Vina in opojne pijače ne bo pil in že v materinem telesu bo napolnjen s Svetim Duhom.” Zaharija je nato rekel angelu: “Po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena je v letih.” Angel mu je odgovoril: “Jaz sem Gabriel, ki stojim pred Bogom. Poslan sem, da spregovorim s teboj in ti sporočim to veselo novico. Ker pa nisi verjel mojim besedam, ki se bodo izpolnile ob svojem času, boš onemel in ne boš mogel govoriti do dne, ko se bo to zgodilo.” Ljudje so medtem čakali na Zaharija in se čudili, da se tako dolgo mudi v svetišču. Ko pa je prišel ven, jim ni mogel nič povedati. Tedaj so spoznali, da je imel v svetišču videnje. Dajal jim je sicer znamenja, vendar je ostal nem. In ko so se dopolnili dnevi njegove službe, je šel domov. Po teh dneh je njegova žena Elizabeta spočela. Pet mesecev se je prikrivala in govorila: “Tako mi je storil Gospod v dneh, v katerih se je ozrl name, da mi odvzame mojo sramoto pri ljudeh.”

Rojstvo Janeza Krstnika (Lk 1,57–66.80)

Elizabeti se je dopolnil čas poroda. Rodila je sina. Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali, da ji je Gospod izkazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. Osmi dan so prišli dete obrezat. Po očetu so mu hoteli dati ime Zaharija, toda njegova mati je spregovorila in rekla: “Nikakor, temveč Janez mu bo ime.” Oni pa so ji rekli: “Nikogar ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo takó ime.” Z znamenji so spraševali njegovega očeta, kako bi ga hotel imenovati. Zahteval je deščico in zapisal: “Janez je njegovo ime.” In vsi so se začudili. Njemu pa so se takoj razvezala usta in jezik, in je spet govoril ter slavil Boga. Vse njihove sosede je obšel strah in po vsem judejskem gričevju se je govorilo o vseh teh rečeh. In vsi, ki so zanje slišali, so si jih vtisnili v svoje srce in govorili: “Kaj neki bo ta otrok?” Gospodova roka je bila namreč z njim. Otrok pa je rastel in se krepil v duhu. In živel je v puščavi do dne, ko je nastopil pred Izraelom.

Janez Krstnik oznanja (Mt 3,1–2.4–6.11)

Tiste dni se je pojavil Janez Krstnik in v Judejski puščavi oznanjal z besedami: “Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo!” Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledij. Hranil se je s kobilicami in z divjim medom. Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jeruzalema in vse Judeje in iz vse pokrajine ob Jordanu. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janez jim je rekel: “Jaz vas krščujem v vodi za spreobrnjenje; toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu nosil sandale. On vas bo krstil Svetem Duhu in ognju.”

Jezusov krst (Mt 3,13–17)

Tedaj je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel: “Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni.” Jezus je odgovoril in mu dejal: “Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost.” Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se mu nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: “Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.”

Janez Krstnik svojim učencem pokaže Jezusa, Božje jagnje (Jn 1,29–37)

Naslednji dan je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: “Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem v vodi, da se on razodene Izraelu.” In Janez je izpričal: “Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal; tisti, ki me je poslal krščevat v vodi, mi je rekel: ›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje v Svetem Duhu.‹ In videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.” Naslednji dan je Janez spet stal tam in še dva izmed njegovih učencev. Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: “Glej, Božje Jagnje!” Učenca sta slišala, kar je rekel, in odšla za Jezusom.

Jezus in Janez Krstnik (Jn 3,22–30)

Potem je šel Jezus s svojimi učenci na judejsko podeželje, se tam zadrževal z njimi in krščeval. Tudi Janez je krščeval v Enónu blizu Salíma, ker je bilo tam veliko voda. Ljudje so prihajali in se dajali krstiti. Janeza namreč še niso vrgli v ječo. Med Janezovimi učenci in nekim Judom pa je nastalo razpravljanje glede očiščevanja. Šli so torej k Janezu in mu rekli: “Rabi, glej, tisti, ki je bil pri tebi onkraj Jordana in o katerem si pričeval, krščuje in vsi hodijo k njemu.” Janez pa je odgovoril in rekel: “Človek si ne more ničesar prisvojiti, če mu ni dano iz nebes. Vi sami ste priče, da sem rekel: ›Jaz nisem Mesija, temveč sem poslan pred njim.‹ Kdor ima nevesto, je ženin. Ženinov prijatelj pa, ki stoji in ga posluša, se srčno veseli zaradi ženinovega glasu. To moje veselje je torej zdaj dopolnjeno. On mora rasti, jaz pa se manjšati.”

Poslanci Janeza Krstnika (Lk 7,18b–28)

Janez pa je poklical k sebi dva izmed njih ter ju poslal h Gospodu z vprašanjem: “Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?” Ko sta moža prišla k Jezusu, sta rekla: “Janez Krstnik naju je poslal k tebi z vprašanjem: ›Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?‹” Prav tisti čas je Jezus veliko ljudi ozdravil bolezni, nadlog in zlih duhov ter milostno naklonil mnogim slepim, da so videli. Odgovoril jima je: “Pojdita in sporočita Janezu, kar sta videla in slišala: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij; in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.” Ko sta Janezova poslanca odšla, je začel množicam govoriti o Janezu: “Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje? Kaj vendar ste šli gledat? Človeka, oblečenega v mehka oblačila? Glejte, taki, ki se sijajno oblačijo in razkošno živijo, bivajo v kraljevskih palačah. Kaj ste torej šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je, o katerem je pisano: Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Povem vam: Med rojenimi od žená ni večjega od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v Božjem kraljestvu večji od njega.”

SKUPAJ PRIČAKUJEMO JEZUSA

RECEPT: Bele (Raffaello) kroglice

SESTAVINE (za približno 30 kroglic):

 • 500 mL mleka
 • 120 g masla
 • 2 vrečki vaniljevega pudinga (prašek)
 • 5 žlic sladkorja
 • 100 g kokosove moke
 • Cele mandlje (za vsako kroglico 1)
 • Kokosovo moko, v kateri na koncu povaljaš kroglice

POSTOPEK:

Polovico mleka zlij v kozico in ga segrej. Vmešaj maslo. Z metlico vmešaj še ostalo mleko, puding, sladkor, kokosovo moko in vse skupaj skuhaj pri zmerni temperaturi. Kuhaj 3–4 minute ob rahlem vrenju in mešanju. Odstavi in pusti, da se ohladi. Nato daj posodo čez noč v hladilnik.

Iz mase oblikuj kroglice in v vsako daj v sredino en mandelj. Na koncu jih povaljaj še v kokosovi moki.

Kroglice lahko zložiš na pladenj ali v papirnate podstavke.

Naj vam teknejo!

IGRA: Ali kaj pogrešaš?

Izberemo 5 poljubnih predmetov in jih enega zraven drugega postavimo na mizo ali na tla. Otrok si jih naj dobro ogleda. Potem otroka pošljemo iz prostora in med tem en predmet skrijemo. Ko se otrok vrne, more uganiti, kateri predmet manjka.

Število predmetov prilagajamo starosti otroka.

POSKUS: Iskrice

Bodi mali raziskovalec! Z odraslo osebo se odpravi na sprehod ali na domače dvorišče. Poišči debelejši kamen in ga prelomi na polovico. Pri tem naj ti pomaga odrasla oseba. Ko imaš dve polovici kamna, počakaj, da se stemni, ali pa v stanovanju poišči kak temen prostor. Vzemi kamna in ju drgni enega ob drugega. Opazuj, kaj se bo zgodilo.

Zagledal boš svetlobo – iskrice.

DELAVNICA: Pobarvanka

DRUŽINSKI VEČER: Sveti krst

Oglej si fotografije svojega krsta. Starši naj ti pokažejo krstno svečo. Pogovori se z njimi o svojem imenu (kdo ti ga je izbral, pomen imena …). Kdo je tvoj godovni zavetnik? Pogovorite se še o imenih sorojencev, staršev, starih staršev …

Spomni se prijateljev iz svoje skupine in jih poimenuj. Če je otrok že starejši, naj poišče imena na določen začetni glas.

Ob adventnem vencu zmolite desetko za svoje botre in starše ter obnovite krstne obljube.