Odsotnost otroka iz vrtca

6. člen Pravilnika o plačilih staršev v Vrtcu Lavra, ki velja od 1. 11. 2022:

  • Za dneve odsotnosti otroka (ne glede na vzrok odsotnosti) se zniža cena programa, ki je staršem določena za plačilo, in sicer za višino stroškov neporabljenih živil v sorazmernem deležu od cene oskrbnine. Tako znižana cena je osnova za plačilo staršev.
  • Starši so dolžni napovedati odsotnost otroka iz vrtca dva dni pred prvim dnem odsotnosti, najkasneje pa do 8. ure zjutraj na dan odsotnosti. Ob ustrezni najavi s stani staršev se odbijejo stroški neporabljenih živil za drugi dan odsotnosti. Če starši ne posredujejo odsotnosti, se odbitek za neporabljena živila ne izvrši oz. se izvrši šele naslednji dan od dneva, ko starši najavijo odsotnost otroka.
  • Za dneve odsotnosti otrok v mesecu juliju in/ali avgustu (Priloga št. 5 a) se za vsak dan odsotnosti otroka staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo posebno vlogo oddati najkasneje do 23. junija oziroma odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom.
  • Za dneve odsotnosti otrok med šolskim letom, v času šolskih počitnic in praznikov (Priloga št. 5 b), morajo starši vsaj 7 dni prej najaviti odsotnost oz. prisotnost otroka. Za dneve odsotnosti otroka se odbije strošek neporabljenih živil.

V primeru, da starši najavijo prisotnost, nato pa otroka brez obrazložitve ne pripeljejo v vrtec, se obračuna prisotnost otroka.

Koledar