Prekmurske pesmi za malo deco

ZAPRI VSE
Drükana jankica

Starost: 4 leta in več

po ustnem izročilu (škof Peter Štumpf)

Falen boudi, Jezuš Kristuš

Starost: 5 let in več

po ustnem izročilu (s. Marjeta Zanjkovič FMA)

Gašper pa Agata

Starost: 4 leta in več

po ustnem izročilu (Klavdija Gazdag)

Gda smo pšenici šli orat

Starost: 4 leta in več

Prekmurska ljudska iz Turnišča

Ges san dobre voule

Starost: 4 leta in več

Prekmurska ljudska

Ges san mala rouža

Starost: 6 let in več

Prekmurska ljudska

Kovača bi mejla

Starost: 4 leta in več

Prekmurska ljudska iz Lemerja

Kusta repa, dugi len

Starost: 3 leta in več

Prekmurska ljudska iz Kroga

Lejpi svetek

Starost: 6 let in več

Prekmurska ljudska iz Dokležovja

Mankica

Starost: 5 let in več

Liljana Obal Zrnko

Petra Ivančič

Marko skače

Starost: 3 leta in več

Prekmurska ljudska iz Lipe

To de njemi za devojko dati.

Pijte, jejte, moj’ga brata konji!

Pa smo išli daleč po devojko.

Prek devetih, prek desetih mostov.

“Dajte nam jo, naša draga mati.”

“Ne dam ti jo, star si i bradati.”

Naj jo jejo miši i podgane!

Mi pa mamo snejo

Starost: 3 leta in več

Prekmurska ljudska iz Beltinec

… drüžbane, lüšne in vesele …

… starišinu, lüšnoga, vesolega …

… muzikante, lüšne in vesele …

Mi pa mamo štir’ kote, v sakšen koti so gostje …

Mravla k mlini pelala

Starost: 3 leta in več

Prekmurska ljudska iz Kroga

3. Gostüvanje mo slüžili, pogače bomo pekli.” Tralala, tralala, pogače bomo pekli.

4. Komar je z müjov pleso, f koleno jo je brsno. Tralala, tralala, f koleno jo je brsno.

5. Je müja omedlejla, je doktora želejla. Tralala, tralala, je doktora želejla.

6. Je prišo boter zajec, prineso turbo jajec. Tralala, tralala, prineso turbo jajec.

7. Prišla botra müja, prinesla turbo krüja. Tralala, tralala, prinesla turbo krüja.

8. Prišla botra srna, gosli fküp spotrla. Tralala, tralala, gosli fküp spotrla.

9. Prišo boter keber, prineso turbo reber. Tralala, tralala, prineso turbo reber.

Mujcek si je mujcku zebrao

Starost: 5 let in več

Prekmurska ljudska iz Brezovec

Na valovi bistre Müre

Starost: 5 let in več

Prekmurska ljudska z Gornje Bistrice

Naš mujcek 1

Starost: 3 leta in več

po ustnem izročilu (Klavdija Gazdag)

Naš mujcek 2

Starost: 3 leta in več

po ustnem izročilu (škof Peter Štumpf)

Prišla je, prišla, vesela pomlad

Starost: 5 let in več

po ustnem izročilu (s. Marjeta Zanjkovič FMA)

Prvi večer gospa večerjala

Starost: 4 leta in več

Prekmurska ljudska iz Beltinec

Štrti večer gospa večerjala štiri rece, …

Peti večer gospa večerjala pet recakof perotnjakof, …

Šesti večer gospa večerjala šest srnčic s srnčicami, …

Sedmi večer gospa večerjala seden krafčic s krafčicami, …

Osmi večer gospa večerjala osen turbic s turbicami, …

Deveti večer gospa večerjala. Ka je mela, se pojela, nazagnje pa po petli šla. Osen turbic s turbicami, …

Stara mati, dober den

Starost: 4 leta in več

Prekmurska ljudska iz Žižkov

“Mamo edno renglico!”

“Kelko bi to koštalo?”

“Tri dinare, jeden groš.”

“Vi ste, majster, preskopi!”

“Poj se, baba, ti solit,

pa kühaj z rengle lüknjaste!”

Šlingana jankica

Starost: 4 leta in več

po ustnem izročilu (Klavdija Gazdag)

Zaspi, zaspi, sinek moj

Starost: 5 let in več

Prekmurska ljudska iz Šalovec

Zraslo nam je, zraslo

Starost: 4 leta in več

Prekmurska ljudska iz Vučje Gomile

ZAPRI VSE