W. A. Mozart: Rondo alla Turca

Starost otrok:
 • 5 let in več.
Globalni cilji:
 • Razvijanje glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj.
 • Poslušanje.
 • Izvajanje – ritmična izreka.
 • Izvajanje – igranje.
Cilji:
 • Otroci spoznajo Mozarta.
 • Otroci pozorno poslušajo glasbo.
 • Otroci se gibajo ob glasbi.
 • Otroci berejo simbolični zapis.
 • Otroci izvajajo ritmična zaporedja iz četrtink in osmink.
 • Otroci igrajo na mala ritmična glasbila.
 • Otroci spremljajo ritmično izreko na mala ritmična glasbila.
Oblike dela:
 • Skupna
 • Skupinska
Področje dejavnosti:
 • Umetnost – glasbena dejavnost.
Medpodročne dejavnosti:
 • gibanje
 • jezik
 • matematika
 • družba
Pripomočki:
Glasbila:
 • ročni boben
 • triangel
 • palčke
 • kraguljčki
 • marake
Viri:

KDO JE WOLFGANG AMADEUS MOZART?

Wolfgang Amadeus Mozart je živel pred 200 leti v Avstriji. Tudi njegov oče Leopold je bil glasbenik. Že ko je bil star 5 let, je pisal skladbe, igral na violino in klavir ter je hodil skupaj z očetom po svetu in nastopal na koncertih.

Med drugim je napisal 18 skladb za klavir, ki se imenujejo sonate. Rondo alla Turca je 3. stavek 11. sonate in je hiter stavek.

Sonata je skladba za eno glasbilo (ki ga lahko spremljajo še druga glasbila), ki ima več delov; ti deli se imenujejo stavki. Nekateri so bolj hitri, drugi pa počasni.

Rondo je glasbena oblika, pri kateri se deli skladbe ponavljajo. Če so npr. v skladbi tri teme A, B in C, potem je celotna skladba zgrajena npr. takole: ABACABA.

POSLUŠAJMO GLASBO!

Najprej pozorno poslušajmo.

Pokažimo z gesto, ko slišimo, da se prva tema ponovi.

Zaplešimo! Pri plesu je najpomembnejše, da dobro poslušamo, nato pa se gibljemo, kot glasba igra.

Korakajmo ob glasbi.

KAKO BEREMO NOTE?

To je gospa Ta Četrtinka

Poskusimo poklicati štiri četrtinke: Ta, Ta, Ta, Ta.

To sta hčerki Ti in Ti Osminki

Poskusimo poklicati osminke: Ti Ti, Ti Ti, Ti Ti, Ti Ti.

Zdaj pa note malo pomešajmo!

Kako bi poklicali tele?

Ta, Ta, Ti Ti, Ta.

 

Kaj pa tele?

Ti Ti, Ta, Ti Ti, Ta.

 

Izmislimo si še druge ritme in jih preberimo.

Lahko jih tudi zaigramo na lastna ali mala ritmična glasbila.

ZAIGRAJMO OB GLASBI!

Kartone za Rondo alla Turca pritrdimo na steno (ali pa razdelimo partiture za otroke).

Katera glasbila potrebujemo? Ročne bobne, triangle, palčke, kraguljčke in marake (ropotuljice).

Kako bodo igrala? Vsak ugotovi, kje je označeno njegovo glasbilo, in zaigra napisan ritem. TUTTI pomeni, da igramo vsi hkrati. Pri tem je najlažje, če vsaj v začetku glasno zraven kličemo note. Za vsako noto enkrat zaigramo!

Ta skladba ima obliko rondoja, kar pomeni, da se deli vsake toliko časa ponovijo. Kako gredo po vrsti? A, B, C, D1 D2 C, A, B, C, CODA. CODA je “repek”, zaključni del skladbe.

Poskusimo zaigrati po vrsti, brez glasbe.

Poskusimo zaigrati posamezne dele ob glasbi (del A, del B, del C, dela D1 in D2, CODO).

Zdaj pa zaigrajmo celoto!

VIDEOPARTITURA:
Z INŠTRUMENTI: