3. Strokovni vodje organizacijskih enot

Strokovni vodja organizacijske enote »Vrtec Lavra« se imenuje ravnatelj.

Strokovni vodja organizacijske enote »Plesna šola« se imenuje ravnatelj.

Strokovni vodja organizacijske enote »Center Nova pot« se imenuje ravnatelj.

Strokovni vodja organizacijske enote »Medgeneracijska akademija« se imenuje vodja.

Strokovni vodja organizacijske enote »Kuhinja Anica« se imenuje glavni kuhar – vodja kuhinje.

Strokovni vodja organizacijske enote »Založba« se imenuje poslovodja.

Strokovni vodja organizacijske enote »Knjigarna« se imenuje poslovodja.

Strokovni vodje predstavljajo in zastopajo zavod v okviru dejavnosti, ki jo izvaja organizacijska enota, in so odgovorni za zakonitost dela organizacijske enote.

Strokovni vodje organizirajo in vodijo strokovno delo (vzgojno, pedagoško, kulturno) zavoda, so odgovorni za strokovnost dela organizacijske enote in opravljajo naloge, za katere jih pooblasti direktor.

Koledar