Cilji

 • Formativno spremljanje vsakega otroka in skupine (opazovanje otroka ter spremljanje in dokumentiranje otrokovega razvoja in napredka predvsem na socialnem področju);
 • razvijanje zdravih življenjskih in higienskih navad;
 • preseganje tekmovalnosti z razvijanjem sodelovalne miselnosti;
 • iskanje skupnega dobrega in graditev edinosti;
 • gojenje medsebojnega spoštovanja, sprejemanje drugačnosti in načrtno vključevanje obrobnih;
 • delo za mir z učenjem drž iskrenosti, poštenosti, pravičnosti in odpuščanja;
 • pridobivanje izkušenj timskega dela;
 • medgeneracijsko sodelovanje in vključevanje razširjenih družin v vzgojni proces;
 • razvijanje čuta in odgovornega odnosa do sočloveka in vsega ustvarjenega;
 • spoštljiv odnos do vseh dobrin, predvsem do vode;
 • uvajanje v skromen stil življenja in spodbujanje veselja nad majhnimi stvarmi;
 • omogočanje izkušenj izmenjave dobrin in gojenje drže hvaležnosti;
 • ustvarjanje sproščenega okolja, kjer je prostor za razigranost, igrivost, veselje;
 • razvijanje čuta za lepoto in uporaba kvalitetnih umetniških del pri pedagoškem delu;
 • razvijanje divergentnega mišljenja (NTC-učenje).

Koledar