Cilji

 • Formativno spremljanje vsakega otroka (opazovanje otroka ter spremljanje in dokumentiranje otrokovega razvoja in napredka);
 • razvijanje zdravih življenjskih in higienskih navad;
 • razvijanje slušne pozornosti;
 • preseganje tekmovalnosti z razvijanjem sodelovalne miselnosti;
 • omogočanje izkušenj izmenjave dobrin in iskanja skupnega dobrega;
 • gojenje drže hvaležnosti;
 • spoštljiv odnos do vseh dobrin, predvsem do hrane;
 • razvijanje sočutja in zdravih socialnih odnosov;
 • ustvarjanje sproščenega okolja in vzgoja za vesel pogled na svet;
 • razvijanje čuta za lepoto in odgovornosti zanjo;
 • razvijanje čuta in odgovornega odnosa do sočloveka in vsega ustvarjenega;
 • ekološka vzgoja;
 • razvijanje divergentnega mišljenja (NTC-učenje);
 • medgeneracijsko sodelovanje in vključevanje razširjenih družin v vzgojni proces;
 • praznovanje 30 let vrtca Lavra.

Koledar