Zdravje v vrtcu 2022/23

POROČILO O PROGRAMU “ZDRAVJE V VRTCU”

Vrtec: Miklavžev zavod Murska Sobota, Vrtec Lavra

Program Zdravje v vrtcu smo v skupinah izvajali skozi vse šolsko leto 2022/23. Vzgojiteljice smo se pogovarjale in se dogovorile, da se bomo osredotočile na posamezne elemente projekta, jih po potrebi spreminjale ter časovno skrajšale ali podaljšale, če bo potrebno.

Varno v šolo/vrtec

V začetku septembra smo začeli s podprojektom Varno v šolo/vrtec. Z otroki smo se pogovarjali o načinih, kako naj se varno udeležujejo v prometu ter o pomenu varovanja sebe in drugih udeležencev v prometu. S figuricami smo uprizorili “prometno nesrečo”. Otroci so morali ugotoviti razlog te nesreče. Podrobneje smo si ogledali tudi knjigo Pazi promet (Klein) – poučno slikanico, ki otrokom omogoča prepoznavanje prometnih situacij iz njihovega vsakdanjika. Spoznavali smo prometne znake, ki so za otroke “uporabni”, npr. prometni znak za prehod za pešce, kolesarsko stezo, otroke na vozišču, stop, stezo za pešce in prometno signalizacijo semafor. V ta namen smo izdelali maketo ceste in nanjo so morali glede na razlago ustrezno uvrstiti prometne znake (npr. prometni znak prehod za pešce so postavili malo pred prehodom za pešce ipd.). Ogledali smo si tudi dejanske prometne znake v okolici vrtca. Pri izdelavi makete smo se osredotočili na novo krožišče tik ob vrtcu. Ko smo jo izdelovali, so se starejši otroci učili oblik prometnih znakov, mlajši pa poimenovanja barv. Temo smo povezali z matematiko in ustvarili grafični prikaz, na kakšen način prihajajo otroci v vrtec. Mlajši otroci so usvojili prometni znak stop na praktičen način: plazili so se skozi tunel (pripomoček za telovadbo) in kadar smo pred njih postavili prometni znak stop, so se morali ustaviti. Starejši otroci so usvojili znak stop preko vožnje s poganjalčki, igro pa so nadgradili z upoštevanjem luči na semaforju. V tednu mobilnosti smo spoznali, kaj vse potrebuje kolo, da je brezhibno. Naučili smo se pesmico z naslovom Kolo in prebrali knjigo Medvedek se uči voziti kolo. Otroci so v vrtec pripeljali svoja kolesa, s katerimi so se vozili po poligonu na zavarovanem parkirišču pred vrtcem.

Maketa krožišča pri vrtcu

  Slika 1: Maketa krožišča pri vrtcu

Zdrava prehrana

Z otroki smo se vse leto ob praktičnih primerih pogovarjali o zdravi prehrani, največ poudarka pa smo tej temi namenili v mesecu novembru, v času obeležitve slovenskega tradicionalnega zajtrka. Uvod v temo zdrave prehrane je bila igra kaj rad jem. Podajali smo si žogo in tisti, ki je žogo dobil, je povedal, katera je njegova najljubša hrana, pijača. Kaj kmalu smo ugotovili, da so to ocvrto meso, pomfrit, smoki, čokoladna jajčka, ledeni čaj. Izrezovali smo iz različnih revij. Nato smo si ogledali prehransko piramido in iskali to hrano na njej. Sledila je razlaga prehranske piramide. Otroci so si v zvezek nalepili delovni list krožnika in dorisali, kako bi moral biti pravilno napolnjen s količino in vrsto hrane. Igrali smo se simbolno igro natakarji v gostilni (upoštevanje bontona, naročilo, subitizacija predmetov). Izdelali smo igro spomin na temo zelenjave. V tednu obeležitve slovenskega tradicionalnega zajtrka smo spoznali čebelarja (vzgojiteljica je poskrbela in prinesla od sorodnika čebelarjevo opremo, med in pripomočke) in poskusili med.

Obisk čebelarja

Slika 2: Obisk čebelarja

Z otroki smo se pogovarjali, od kod dobimo kruh, ter se učili pesmici Ob bistrem potočku je mlin in Mlinček se že vrti. Spoznali smo sestavine za kruh ter ga tudi skupaj spekli in ga pojedli. Ogledali smo si posnetek o tem, kako pridobivamo mleko. Z otroki smo skuhali puding in ga pojedli kot sladico po kosilu. Otroci so preko rokavice, napolnjene z belo tempero, poskusili molziti. Slovenski tradicionalni zajtrk smo skupaj obeležili v osrednjem prostoru. Za uvod so vzgojiteljice otrokom dramatizirale deklamacijo o kravi. Sodelovali smo tudi z zunanjimi izvajalci. Včasih so oni predlagali, iz katere teme naj izhajamo, včasih pa je bila to naša naloga. Zanimivo se nam je zdelo šteti mlečne zobke na sliki (kar je bila ena izmed obravnavanih tem).

Narava in varovanje okolja

Skozi vse leto smo spremljali naravo, opazovali zemljo, pripravo vrta za sajenje, sejali in sadili ter okopavali in urejali vrt. S pomočjo prebiranja knjige Jakec vrtnari, ki nam je pokazala postopek pridelave graha, smo ga tudi mi sami pripravili ter ga skrbno pospravili in okušali kuhanega.

Sejanje rožic

Slika 3: Sejanje rožic

Nabirali smo jabolka in iz njih skuhali okusen jabolčni kompot. Posejali smo rožice in zelišča za naš vrtiček in zanj tudi lepo skrbeli. Redno smo si stiskali sok iz pomaranč, pa tudi umazano vodo iz bližnjega potoka smo uspešno prefiltrirali.

Stiskanje pomaranč

Slika 4: Stiskanje pomaranč

Filtriranje vode

Slika 5: Filtriranje vode

Skrbeli smo za vsakodnevno higieno rok in otroke spodbujali k odgovornemu umivanju.

Umivanje rok

Slika 6: Umivanje rok

Nabiranje jesenskih plodov

Slika 7: Nabiranje jesenskih plodov

  Otrokom skušamo vsak dan pokazati spoštljiv odnos do okolja/narave. Preko zgodbic smo jih naučili kritičnega razmišljanja, kako onesnažujemo zemljo, vodo, zrak z ogromnimi količinami odpadkov in z nepravilnim razvrščanjem le-teh. Uporabili smo slikanice: Želvica in morje, Rjavko in Zmešanko, Potovanje male plastične vrečke, Eko kralj itd. Najbolj jih je ganila zgodba Želvica in morje, saj so doživljali trpljenje želvice. Prav tako smo si ogledali realen posnetek, kako hudo onesnaženo je morje in kaj se z živalmi tam dogaja. Ogledali smo si realne fotografije pustošenja, ki ga naredimo ljudje z odpadki, ter posnetek predelave odpadkov v zbirnem centru. Pripravila smo jim “zabojnike” iz kartonskih škatel in “smeti”, ki so jih morali razvrščati. Izdelali smo si “koša” za plastiko in papir, v katera smo pridno ločevali odpadke vse leto. Igro smo večkrat med letom ponovili z različnimi odpadki. Tudi na sprehodu smo se ustavljali pri zabojnikih in obnavljali znanje, kakšne smeti sodijo v kateri zabojnik. Obiskali so nas tudi smetarji, ki so nam pokazali smetarsko vozilo. Otroci so se lahko v vozilo tudi usedli.

  Obisk smetarjev

  Slika 8: Obisk smetarjev

  Gibanje

  Z otroki se vsakodnevno gibamo na prostem in v osrednjem prostoru vrtca. V dnevno rutino imamo vključene gibalne minutke, gibalne igre. Vključeni smo v športni program Mali sonček. Vsak mesec imamo načrtovano vadbeno uro z različnimi pripomočki (baloni, žogami). V jesenskem času smo imeli športno popoldne s starši (v sklopu športnega programa Mali sonček). Udeležilo se ga je 80 % otrok in v veliki večini oba starša. Pomerili smo se v zabavnih in spretnostnih igrah. V vsakem letnem času imamo organizirane daljše pohode (v mestni park Murska Sobota, sprehod po polju). V mestnem parku smo si ustvarili poligon iz drevesnih korenin, hribčka in vej. Opazovali smo naravo, ki je v vsakem letnem času posebna. Razvijali smo slušno pozornost ob poslušanju petja ptic, žuborenju vodometa. Posebna izkušnja za otroke je bila opazovanje živali: veverice, račke, hrošči. Imeli smo tečaja rolanja in drsanja, ki sta ju vodili vzgojiteljici, usposobljeni posebej za to panogo športa. Pogovarjali smo se, kako je gibanje pomembno za naš zdrav razvoj telesa in delovanje možganov. Pred zajtrkom smo izvajali jutranje razgibavanje z raznimi pripomočki (rute, riževe blazinice, obroči). Starše smo obvestili o programu Zgeni se, ki je bil med njimi kar priljubljen.

  Vožnja s kolesi

  Slika 9: Vožnja s kolesi

  Pri zadnji aktivnosti pa smo spoznavali varnost na igrišču oz. v prometu, zato smo skozi vse leto hodili na sprehode in izvedli tudi nekaj pohodov. Ob tem smo opazovali cestni in železniški promet, skrbeli za lastno varnost, posebej ob prehodih krožnih križišč. Izdelali smo kazalnike, ki so nam služili kot smerokazi in bili v pomoč pri posameznih dejavnostih, kot so prehranjevanje pri mizi, poslušanje, igra. Poudarjali smo vljudnostne izraze prosim, hvala, oprosti.

  Na igrišču smo bili pazljivi do mlajših otrok (npr. na toboganih, v bližini gugalnic).

  Kazalniki v kopalnici

  Slika 10: Kazalniki v kopalnici

  Varno s soncem

  Projekt smo začeli v juniju. V tem šolskem letu smo spoznavali vse, kar je povezano z aktualnim letnim časom, zato se nam je tema odlično uskladila z letnim programom. Otroci so spoznali poletje, katerega značilnost je tudi vročina. Prepevali smo pesmice (Sonce se smeje, Kekčeva pesem) in se učili izštevanke o Soncu. Najprej smo spoznali, kakšno je, si ogledali posnetek izbruha sončne pege, in se naučili, kje se nahaja. Hitro smo ugotovili, da je sonce nujno potrebno za življenje ljudi, živali in rastlin. Otroci so izdelali skupen plakat, ki so ga sproti dopolnjevali. Spoznali smo tudi nevarnosti – kožne bolezni, sušo in druge nevšečnosti. Skupaj smo iskali rešitve, kako bi se lahko tem nevarnostim izognili. Plakat smo na koncu obesili na pano, kjer se lahko vsi seznanijo s to temo. V prostem času smo prebirali zgodbice: Moj sončen dan, Bor in Bina na soncu, Otroci in sonce. Izdelali smo si še pokrivalo, ga likovno opremili, se igrali pantomimo na to temo, opazovali sence itd. Izdelali smo sonce iz zrn koruze. Malčki so izdelali sonce iz trganke. S starši sodelujemo tako, da jih sproti obveščamo, da naj imajo otroci s seboj v vrtec pokrivalo, sončno kremo …, kar piše tudi na oglasni deski. V pedagoškem kotičku je zapisano kar nekaj o projektu Varno s soncem, kjer si lahko starši podrobnejše informacije in cilje preberejo. V praski uporabljamo sončno kremo že proti koncu pomladi (konec maja). Otrokom pomagamo pri mazanju, ker si jo sami površno razmažejo. Učimo jih, da naj se zadržujejo v senci, ker je tam prijetneje in se lahko zavarujemo pred soncem. V poletnem času hodimo na igrišče takoj po zajtrku in se vrnemo v notranjost vrtca po eni uri (od 9.00 do 10.00). Otroke spodbujamo k pitju vode, ki jo imajo vedno na razpolago. Ker imamo ta projekt že vrsto let, imajo otroci veliko znanja in kar nekaj izkušenj glede varovanja zdravja poleti.

  Zdravje je za človeka velika vrednota. Narava nam to ponuja, zato se tega radi poslužujemo in v njej bivamo, saj nam prinaša veselje, prosto igro, občudovanje in razvedrilo. Ponuja nam gibanje in nas vzgaja k odgovornemu ravnanju in pristopu k njej.

  Hvala vsem in vsakemu posebej, ki nam pomagate rasti v projektu Zdravje v vrtcu.

  Nataša Horvat

  Koledar