Sodelovanje s starši

01. 04. 2022

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje, ki temelji na skupnem cilju: omogočiti optimalno vzgojo in razvoj otrok ter srečno in zdravo otroštvo. Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojni funkciji družine in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata ter da se med njima razvije partnerski odnos za skladnejše delovanje in uresničevanje otrokove dobrobiti.

Starši prve informacije dobijo preko oglasnih desk, kjer jih informiramo o poteku dela v oddelkih, pohodih, delavnicah, igralnih uricah, nastopih otrok, projektih, našli pa bodo tudi povabila za sodelovanje in zahvale. Nekatera obvestila staršem pošiljamo tudi preko e-pošte, aktualne dogodke pa lahko spremljajo na spletni strani www.vrtec-lavra.si.

V letošnjem šolskem letu smo in še bomo izvedli dejavnosti druženja s starši: športno popoldne, srečanje družin v vrtcu, praznik staršev, srečanje družin posameznih oddelkov in ob koncu šolskega leta še slovo od bodočih šolarjev.

Tako smo v prejšnjem tednu organizirali praznik staršev, na katerem so se jim otroci s pesmijo, deklamacijo in dramatizacijo zahvalili za vse, kar živijo in delajo zanje. Ob koncu prireditve pa so jim izročili simbolično darilo, ki so ga sami izdelali v vrtcu.