Sklad Vrtca Lavra

Sklad Vrtca Lavra je bil na podlagi sklepa Sveta zavoda o ustanovitvi Sklada Vrtca Lavra z dne 29. 2. 2016 ustanovljen na prvi (konstitutivni) seji 19. 5. 2016.

Sklad upravlja Upravni odbor, ki ga imenuje Svet staršev Vrtca Lavra. Mandat članov upravnega odbora traja dve leti.

Upravni odbor sestavljajo:

  • ustanovitelj Miklavževega zavoda Murska Sobota oz. njegov namestnik: Goran Kuhar;
  • trije predstavniki delavcev vrtca, ki jih predlaga Svet zavoda: Liljana Obal Zrnko, Klavdija Gazdag in Liljana Horvat;
  • trije predstavniki staršev, ki jih predlaga Svet staršev: Mojca Strnišnik, Boris Sapač in Štefan Hozjan.

Predsednica Upravnega odbora je Mojca Strnišnik.

Sklad Vrtca Lavra ima svoja pravila, ki jih je sprejel upravni odbor 19. 5. 2016.

Namen sklada je pridobivati sredstva iz različnih virov (s članstvom, iz prispevkov staršev, zaposlenih v zavodu, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov, ki so lahko prispevki drugih domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb, prihodki od zbiralnih akcij otrok in staršev, prihodki od prodaje izdelkov otrok, prihodki iz dobrodelnih prireditev in bazarjev ter drugo) in s pomočjo zbranih sredstev pomagati socialno šibkejšim otrokom, otrokom s posebnimi potrebami, financirati dejavnosti oddelkov, ki niso sestavni del vzgojno-izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, ter financiranje nadstandardnih pripomočkov in opreme za zagotavljanje zadovoljstva in kakovosti bivanja otrok v vrtcu. 

Koledar