Prehrana v vrtcu

Dnevni program v vrtcu vključuje zajtrk, sadje v dopoldanskem času, kosilo in popoldansko malico, vseskozi pa imajo otroci na razpolago čaj in vodo. Poldnevni program vključuje zajtrk, sadje v dopoldanskem času in kosilo, vseskozi pa imajo otroci na razpolago čaj in vodo.

V vrtcu si želimo, da bi bila prehrana pestra in kvalitetno pripravljena. Zdrava in uravnotežena prehrana pomeni vključevanje vseh skupin živil v dnevne obroke v priporočenih količinah. To pomeni, da je na jedilniku veliko raznovrstnega sadja, zelenjave, stročnic, žitaric, jajc, rib, mleka in mlečnih izdelkov ter raznovrstnega mesa. V prehrano so vključena tudi integrirana in eko živila. Hrana je po okusu in pripravi prilagojena otrokom posamezne starosti. Staršem zagotavljamo informacije o vsebnosti alergenov v posameznih živilih.

Upoštevamo tudi potrebe otrok zaradi zdravja. Nekatera bolezenska stanja zahtevajo poseben izbor živil in določena živila celo prepovedujejo, ker lahko poslabšajo bolezensko stanje otrok. Otrokom z dieto se iz tega razloga pripravljajo njim prilagojeni obroki. Otroci so do dietne prehrane upravičeni le, če so starši prinesli potrdilo otrokovega pediatra z navedbo dietne prehrane in ga oddali vzgojiteljici ali organizatorki prehrane (OP). Dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka. Posamezniku glede na njegove omejitve v izboru živil izdelamo tabelo dovoljenih in prepovedanih živil, ki jo imajo v kuhinji, kjer pripravljajo dietno prehrano, in igralnicah. Pri pripravi dietne prehrane je potrebno tesno sodelovanje staršev, vzgojiteljic, kuharskega osebja in OP.

Velik poudarek namenjamo času prehranjevanja, pri čemer sta vlogi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice odločilnega pomena. Hranjenje v vrtcu poteka umirjeno in brez nepotrebnega čakanja. Otroci sodelujejo pri pripravi mize, otrokom pa hrano postrežejo strokovne delavke.

Kosila pripravljamo v centralni kuhinji v Murski Soboti, od koder jih nato vozimo v enoto na Tišino. Zajtrk in popoldansko malico pripravljamo za enoto Murska Sobota v centralni kuhinji, za enoto Tišina pa v razdelilni kuhinji na Tišini. Občasno se zajtrk in popoldanska malica za obe enoti pripravita v centralni kuhinji v Murski Soboti. Skladno z zakonodajo izvajamo interni nadzor hrane po načelih HACCAP sistema.

Jedilniki so sestavljeni skladno s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Spremljamo novosti na področju zdrave prehrane in jih vključujemo v prehrano otrok. Jedilnike pripravlja glavni kuhar in jih mesečno pregleduje NIJZ Murska Sobota. Svoje mnenje poda tudi komisija, ki se sestaja enkrat mesečno in jo sestavljajo:

  • organizatorka prehrane,
  • dva delavca (iz vsake enote eden),
  • kuhar,
  • direktor.

Jedilniki, ki so sestavljeni za en mesec vnaprej, so objavljeni na spletni strani vrtca ter na oglasni deski v vrtcu.

Koledar