Življenje v vrtcu

Življenje v vrtcu Lavra poteka v starostno kombiniranih oddelkih (1–6 let), ki otrokom omogočajo, da živijo z brati in sestrami v isti skupini. Starejši otroci ob tem razvijajo čut odgovornosti in nežne obzirnosti, mlajši otroci pa ob njih prejemajo več spodbud za osebni razvoj.

Poslovni čas enote Murska Sobota je od 6.00–16.15,
poslovni čas enote Tišina pa od 6.15–16.00.

 

Koledar