Izpis otroka iz vrtca

9. člen Pravilnika o plačilih staršev v Vrtcu Lavra, sprejetega 31. 1. 2020:

Izpis otroka se opravi z zadnjim dnem v mesecu.

Izpis sredi meseca je mogoč le v primerih:

  • selitve družine v drug kraj ali
  • na osnovi priporočila zdravnika, ki odsvetuje skupinsko varstvo.

Izpis otroka zaradi odhoda v šolo se lahko opravi 25. 6. (določen kot zadnji šolski dan).

Izpisnica (Priloga št. 7) mora biti podana 15 dni pred izpisom.

Koledar