Vpis otrok za šolsko leto 2024/25

Vrtec Lavra je katoliški vrtec s koncesijo in deluje na dveh lokacijah, in sicer že trideset let v Mestni občini Murska Sobota in petnajst let v občini Tišina.

Je sodoben vrtec z urejeno okolico, ki nudi otrokom obilo sproščene in vesele igre na velikem in urejenem otroškem igrišču s številnimi igrali.

Strokovni delavci Vrtca Lavra si vseskozi prizadevajo skupaj z otroki ustvarjati družinsko ozračje, kjer lahko spoznavajo in okušajo temeljne vrednote življenja. Pri svojem načinu vzgoje se poslužujejo znanj in predvsem zgleda velikega vzgojitelja Janeza Boska. Temeljne vrednote v vrtcu Lavra so zato varnost, sprejetost, dobrota, vera, razum, družina, predvsem pa, da vsak začuti, da je dragocen in edinstven.

Življenje v vrtcu poteka v starostno kombiniranih oddelkih od 1. do 6. leta starosti, ki otrokom omogočajo, da živijo starejši in mlajši ter s tem tudi bratje in sestre skupaj v isti skupini. Starejši otroci tako razvijajo čut odgovornosti in nežne obzirnosti, mlajši otroci pa ob njih prejemajo več spodbud za osebni razvoj.

Dejavnosti v Vrtcu Lavra potekajo po programu Kurikuluma za vrtce z dodatnimi obogatitvenimi dejavnostmi (dejavnosti za bodoče šolarje, bralna značka, vključevanje v razne projekte, prireditve ob raznih priložnostih, verske vsebine, predstave vzgojiteljic, lutkovni abonma, obisk knjižnice …). Sledijo tudi najsodobnejšim odkritjem nevrološke znanosti in v vzgojno delo vnašajo gibalno učenje po metodah dr. Ranka Rajovića. Zaradi svoje nevrofizološke osnove program dobro dopolnjuje Kurikulum za vrtce in ga hkrati bogati. S tem v vsakodnevno delo z otroki sistematično vnašajo elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj otrok.

Otroci v vrtcu obiskujejo tudi glasbene urice, kjer krepijo svoje glasbene sposobnosti in talente, sodelujejo v športnem programu Mali sonček, zelo radi pa se igrajo na velikem in lepo urejenem igrišču ob vrtcu.

Vpis otrok za šolsko leto 2024/25 je mogoč na podlagi prijav do 10. aprila 2024, v primeru prostih mest pa vse leto. Vpisnico lahko najdete na spletni strani vrtca www.vrtec-lavra.si in v obeh enotah. Več informacij lahko dobite tudi na telefonu 02 530 04 01. Staršem ob vpisu nudimo individualno obravnavo in po predhodnem dogovoru možnost ogleda vrtca v mesecu marcu.

O vpisnem postopku lahko več preberete tukaj.

Publikacijo Vrtca Lavra najdete tukaj.

Koledar