Roditeljski sestanek ob začetku šolskega leta 2023/24

04. 09. 2023

V šolskem letu 2023/24 nadaljujemo z vključevanjem v dve svetovni pobudi Svetovno vzgojno zavezništvo in platforma pobud Laudato si’, ki letos poteka pod geslom “PRAVIČNOST IN MIR NAJ TEČETA”. Katoliški vrtci so to usmeritev izrazili z motom “MI(R) GRADI PRIJATELJSTVO”, saj načrtujemo srečanja otrok po regijah.

Otroke želimo popeljati v svet igre. Igrali se bodo elementarne, rajalne, socialne, prstne, družabne, predvsem “indašnje” igre. Veliko pozornost bomo namenili ustvarjanju skupnosti. Tako bodo pridobili bogate izkušnje, ob katerih bodo spoznavali sebe in svoje vrstnike, utrjevali prijateljske vezi, ustvarjali tople odnose in razvijali socialne veščine. Spoznavali bodo svoja čustva in razbirali čustva drugih. Pri tem jim bodo v pomoč literarni liki ljudskih in sodobnih pravljic. Svoja čustvena doživljanja bodo izražali z govorom in v različnih umetniških jezikih (glasba, ples, likovno ustvarjanje, dramatizacije, lutke).

Učili se bodo prijazne komunikacije, olikanega govora, dogovarjanja, sočutja in timskega dela. Izkustveno bodo spoznavali, kako pomembno in osrečujoče je delati povezano, služiti skupnosti in iskati skupno dobro.

Stik s stvarstvom bomo ohranjali in krepili preko izkustvenega spoznavanja osnovnih elementov narave: vode, zraka, svetlobe, zemlje, ognja, kamnin. Tako bomo obnavljali prvinski odnos s Stvarnikom in planetom Zemlja, iz katerega izhajamo in v katerega se vračamo. Vsaka vzgojiteljica bo vsebino zasnovala in razporejala tekom šolskega leta v skladu z dinamiko skupine ter s sposobnostmi, interesi in željami otrok.

Na osnovi pozitivnih izkušenj v preteklih šolskih letih sledimo najsodobnejšim odkritjem nevrološke znanosti in v vzgojno delo vnašamo NTC-učenje.

Roditeljski sestanek bo:

  • za ENOTO MURSKA SOBOTA v torek, 5. 9. 2023, ob 16.15 v večnamenskem prostoru Vrtca Lavra v enoti Murska Sobota,
  • za ENOTO TIŠINA v četrtek, 7. 9. 2023, ob 16.00 v Vrtcu Lavra na Tišini.

Predstavitvi vzgojnega programa za letošnje šolsko leto bo sledilo predavanje NIJZ o zdravi prehrani. Nato bo predstavitev programa za vodenje odsotnosti iz vrtca WEB VRTEC in srečanje po oddelkih, kjer boste tudi izvolili predstavnike v svet staršev. Srečanje bomo zaključili okoli 18.00.

Veselimo se srečanja z vami!