Svirilili, glasbenika smo dobili

09. 04. 2022

V vrtcu Lavra s. Katja že tretje leto poučuje flavtico. Zaradi epidemioloških razmer je bilo prvi dve leti učenje okrnjeno. Letos pa sta prva dva otroka, Eva in Adel, dokončala prvi del programa. Odkrila sta vse luknjice na kljunasti flavti in se naučila zaigrati osem tonov. Za to jima je ravnateljica s. Joži podelila priznanje. Največji dosežek pa je njuno navdušenje za igranje in veselje do javnega nastopanja.

Svirilili, svirilili, dva nova glasbenika smo dobili (prim. Niko Grafenauer: Glasbenik)!