Aktiv za strokovne delavce v vrtcu

09. 11. 2019

V soboto, 9. 11. 2019 smo se zbrali strokovni delavci (zlasti vzgojitelji in vzgojiteljice) iz vseh katoliških vrtcev Slovenije na skupnem izobraževanju v Cerkljah na Gorenjskem. Izobraževanja smo se udeležili tudi vsi iz vrtca Lavra.

Osrednji gost in predavatelj je bil dr. Ranko Rajović iz Novega Sada, oče štirih otrok, ki svoje znanje medicine združuje s starševskimi izkušnjami in izjemnim občutkom za otroka.

Skoraj 160 zbranim strokovnim delavcem je predstavil NTC sistem učenja, ki temelji na teoretičnih osnovah nevrologije, nevropsihologije in drugih znanosti, zlasti pedagoško-družinske pedagogike, didaktike in metodologije za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje. Gre za nov pristop k učenju, v katerem prevladuje dejavnost otroka in njegov uspešen psihomotorični razvoj. V okviru NTC programa se otroci učijo razmišljati; se učijo, da mislijo; da znajo stvari, ki jih že poznajo med seboj povezovati in s tem pridobivajo uporabno (funkcionalno) znanje. Orodje pri tem načinu učenja je IGRA.

Dr. Ranko Rajović nas je kot doktor interne medicine, magister nevrofiziologije, doktor športnih znanosti, avtor Nikola Tesla Centra (NTC) sistema učenja, spodbudil, da zares prisluhnemo današnjim generacijam otrok, ki imajo bistveno več težav z motoriko, finomotoriko, logiko, pozornostjo in koncentracijo v primerjavi s prejšnjimi generacijami otrok. In to zahteva nove pristope v vzgojnem sistemu.

Dr. Ranko Rajović se je ustavili pri zgodnjem razvoju učnih in miselnih potencialov predšolskih otrok, na katere ima 100% vpliv okolje in 100% genetika. Izhajajoč iz sodobnih nevrofizioloških in psiholoških spoznanj, ki kažejo, da se možganske povezave intenzivno vzpostavljajo v predšolskem obdobju, je zato izjemnega pomena, da v tem občutljivem obdobju otroke sistematično spodbujamo k tistim dejavnostim, za katere je dokazano, da prispevajo k razvijanju možganov. In to je v prvi vrsti gibanje.

V povezavi s to temo spodbujanja razvoja sinaps v možganih, nam je predavatelj spregovoril tudi o  razvoju uporabnega (funkcionalnega) znanja, spodbujanju pomnjenja z asociacijami, o razvijanju logičnega in nelogičnega mišljenja in še mnogokaj.

Pri izvajanju delavnic je dr. Ranku priskočila na pomoč s svojimi izkušnjami ga. Petra Teržan iz osnovne šole Velenje, ki pri svojem delu na razredni stopnji že več let uporablja NTC sistem učenja.

Nekaj slik iz izobraževanja si lahko pogledate tukaj.

sMartina Golavšek