Events at Enota Murska Sobota

  Ob začetku šolskega leta vas vabimo na prvi roditeljski sestanek. Zberemo se V OSREDNJEM PROSTORU vrtca Lavra v Murski Soboti. Predviden dnevni red: Uvodni pozdrav. Predstavitev osnovnih smernic delovanja in vzgojnega programa za šolsko leto 2021/22. Volitve predstavnikov v svet staršev. Razno (vprašanja, pobude, predlogi) Prosimo, da na roditeljskem sestanku starši upoštevate priporočila za […]

  Ob začetku šolskega leta vas vabimo na prvi roditeljski sestanek. Zberemo se V OSREDNJEM PROSTORU vrtca Lavra v Murski Soboti. Predviden dnevni red: Uvodni pozdrav. Predstavitev osnovnih smernic delovanja in vzgojnega programa za šolsko leto 2021/22. Volitve predstavnikov v svet staršev. Razno (vprašanja, pobude, predlogi) Prosimo, da na roditeljskem sestanku starši upoštevate priporočila za […]

  Ob začetku šolskega leta vas vabimo na prvi roditeljski sestanek. Zberemo se V OSREDNJEM PROSTORU vrtca Lavra v Murski Soboti. Predviden dnevni red: Uvodni pozdrav. Predstavitev osnovnih smernic delovanja in vzgojnega programa za šolsko leto 2021/22. Volitve predstavnikov v svet staršev. Razno (vprašanja, pobude, predlogi) Prosimo, da na roditeljskem sestanku starši upoštevate priporočila za […]

  Predstavniki staršev posameznih oddelkov, ki bodo izvoljeni v svet staršev, bodo imeli 1. SEJO SVETA STARŠEV v šolskem letu 2021/22 v ponedeljek, 20. 9. 2021, ob 16.15 v osrednjem prostoru vrtca Lavra Murska Sobota.