Ob začetku novega šolskega leta 2020/21

28. 08. 2020

Začetek novega šolskega leta je pred vrati. Veselimo se ponovnega snidenja!

Glede na sedanje razmere se s 1. 9. 2020 novo šolsko leto v vrtcih in šolah začne z aktiviranjem modela B-OŠ. Ta model pomeni, da vsi otroci in učenci obiskujejo vrtec oziroma šolo, da veljajo vsi predpisani normativi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ob tem pa se uporabljajo tudi ukrepi za vzdrževanje higienskega režima in omejiteve, s katerimi se preprečuje širjenje okužbe z virusom, ki jih je sprejel NIJZ. Povezava na spletno stran celotne publikacije: https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/.

Prejeli smo tudi sporočilo staršem s strani NIJZ.

Ukrepi za naš vrtec so opisani v Načrtih higiene, ki si jih podrobno preberite. Zlasti bodite pozorni, da morate podati izjavo za vse otroke, ki prihajajo v vrtec na novo ali so bili odsotni dva strnjena tedna ali več.

Na osnovi dopisa Zavoda RS za šolstvo št. 091-22/2020-1 z dne 24. 8. 2020 je Miklavžev zavod Murska Sobota 27. 8. 2020 izdal DOPOLNILA K NAČRTU HIGIENE ZA STARŠE V OE VRTEC LAVRA, ki določajo protokol uvajanja novincev v vrtec.