Organi zavoda

Miklavžev zavod Murska Sobota ima naslednje organe:

  1. Svet zavoda,
  2. Direktor zavoda,
  3. Strokovni vodje organizacijskih enot,
  4. Strokovni organi,
  5. Svet staršev.