Končno poročilo

                                    

 

Od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017 je bila v opracijo “Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018” vključena naša sodelavka Janja Törnar, ki smo ji omogočili usposabljanje na vseh področjih, ki jih je operacija PVS A predvidevala. Ob neposrednem delu z otroki  v kombiniranem oddelku (kjer so skupaj otroci od 1. do 6. leta starosti) ter ustreznem spremljanju mentorja (vzgojiteljice mentorice) se je vključevala v delovne naloge, določene s predpisi in letnim delovnim načrtom vrtca Lavra ter se tako učila samostojnega dela.

Na podlagi pridobljenih izkušenj je dne, 17. 1. 2018 uspešno opravila strokovni izpit iz področja vzgoje in izobraževanja in tako zadostila vsem pogojem za nadaljno zaposlitev na delovnem mestu pomočnica vzgojiteljice.

Dobrodošla še enkrat med nami!