3. Strokovni vodje organizacijskih enot

Strokovni vodja organizacijske enote »Zasebni vrtec Lavra« se imenuje ravnatelj.

Strokovni vodja organizacijske enote »Osnovna šola« se imenuje ravnatelj.

Strokovni vodja organizacijske enote »Plesna šola« se imenuje ravnatelj.

Strokovni vodja organizacijske enote »Center Nova pot« se imenuje ravnatelj.

Strokovni vodja organizacijske enote »Medgeneracijska akademija« se imenuje vodja.

Strokovni vodja organizacijske enote »Krater-Kulinarika« se imenuje glavni kuhar – vodja kuhinje.

Strokovni vodja organizacijske enote »Založba« se imenuje poslovodja.

Strokovni vodja organizacijske enote »Knjigarna« se imenuje poslovodja.

Strokovni vodje organizirajo in vodijo strokovno delo (vzgojno, pedagoško, kulturno) zavoda, predstavljajo in zastopajo zavod v okviru dejavnosti, ki jo izvaja organizacijska enota in so odgovorni za zakonitost dela organizacijske enote.