Odsotnost otroka iz vrtca

(6. člen Pravilnika o plačilih staršev v Vrtcu Lavra, sprejet 31. 1. 2020)

  • “Za dneve odsotnosti otroka (ne glede na vzrok odsotnosti) se zniža cena programa, ki je staršem določena za plačilo in sicer za višino stroškov neporabljenih živil, v sorazmernem deležu od cene oskrbnine. Tako znižana cena je osnova za plačilo staršev.
  • Starši so dolžni napovedati odsotnost otroka iz vrtca dva dni pred prvim dnem odsotnosti, najkasneje pa do 8. ure zjutraj na dan odsotnosti. Ob ustrezni najavi s stani staršev, se odbijejo stroški neporabljenih živil za drugi dan odsotnosti. Če starši ne posredujejo odsotnosti, se odbitek za neporabljena živila ne izvrši oz. se izvrši šele naslednji dan od dneva, ko starši najavijo odsotnost otroka.
  • Za čas daljše strnjene odsotnosti otroka zaradi bolezni (15 delovnih dni in več) (PDF dokument Priloga št. 4) ob ustrezni najavi in predložitvi ustreznih zdravniških potrdil in na osnovi pisne vloge, starši plačajo 50 % njim določene cene oz. plačilnega razreda. Vloga se vloži čim prej oziroma najkasneje drugi dan po vrnitvi otroka v vrtec. Če se bolniška odsotnost dogodi na prehodu iz enega v drug mesec, se poračun izvede v drugem mesecu. Z uveljavitvijo 50 % znižanja cene programa se ne odbije tudi strošek neporabljenih živil.
  • Za dneve odsotnosti otrok v mesecu juliju in/ali avgustu (PDF dokument Priloga št. 5a) se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo posebno vlogo oddati najkasneje do 23. junija oziroma odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom.
  • Za dneve odsotnosti otrok med šolskim letom, v času šolskih počitnic in praznikov (PDF dokument Priloga št. 5b), morajo starši vsaj 7 dni prej najaviti odsotnost oz. prisotnost otroka. Za dneve odsotnosti otroka se odbije strošek neporabljenih živil.

V primeru, da starši najavijo prisotnost, nato pa otroka brez obrazložitve ne pripeljejo v vrtec, se obračuna prisotnost otroka.”

Koledar dogodkov

oktober 2020
PTSČPSN
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« Sep   Nov »

Dogodki