Prehrana v vrtcu

Dnevni program v vrtcu vključuje zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Vseskozi pa imajo otroci na razpolago čaj in sadje. Poldnevni program vključuje zajtrk in kosilo. Vseskozi pa imajo otroci na razpolago čaj in sadje.

V vrtcu si želimo, da bi bila prehrana pestra in kvalitetno pripravljena.

Velik poudarek namenjamo času prehranjevanja, pri čemer sta vlogi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice odločilnega pomena. Hranjenje v vrtcu poteka umirjeno in brez nepotrebnega čakanja. Otroci sodelujejo pri pripravi mize, otrokom pa hrano postrežejo strokovne delavke. Vrtec zagotavlja otrokom kvalitetno in pestro hrano, pri čemer upoštevamo tudi potrebe otrok zaradi zdravja.

Kosila pripravljamo v centralni kuhinji v Murski Soboti, od koder jih nato vozimo v enoto na Tišino. Zajtrk pripravljamo za enoto Murska Sobota v centralni kuhinji, za enoto Tišina pa v razdelilni kuhinji na Tišini; prav tako popoldansko malico – občasno se zajtrk in popoldanska malica za obe enoti pripravita v centralni kuhinji v Murski Soboti.