Prednostna naloga 2019/20

»S PIKO NOGAVIČKO ODKRIVAMO SVET.«

V preteklem šolskem letu so otroci ob praznovanju 100-letnice priključitve Prekmurja k matični državi spoznavali kulturno dediščino in naravne lepote Prekmurja. V tem šolskem letu želimo njihova spoznanja nadgraditi s temo, ki bo njihova obzorja odprla za čim bolj kvalitetne odnose z okoljem in ljudmi v njem. Ministrstvo in Zavod za šolstvo nam daje smernice, naj otrokom ponudimo kulturno-umetnostno vzgojo. Navdihuje nas tudi usmeritev katoliških vrtcev Slovenije: Mi družina ena smo in smernica salezijanske družine: Resnično se zahvalimo Gospodu, ki nam daje tolike milosti.

Pika Nogavička je otrokom blizu po svojem doživljanju sveta, po dobroti, rahločutnosti, radovednosti in živahnosti. Ob njenem liku bodo otroci na šaljiv način spoznavali bonton v vsakdanjem življenju, tudi v najbolj preprostih situacijah v družini, med prijatelji in v vrtcu. Učili se bodo sprejemanja, prijaznosti, medsebojne pomoči, hvaležnosti in osnovne olike. Na začetku vsakega projekta bodo Vzgojiteljice dramsko odigrale nekatere prizore iz knjige Pika Nogavička. Ob teh doživljajskih predstavitvah bodo otroci razvijali sposobnost razumevanja dramskega jezika in izražanja v njem.

Ob poslušanju zgodb o Piki Nogavički bodo oblikovali pozitivno samopodobo in preraščali razvojne strahove, povezane z otroštvom. Njen vzor jih bo spodbujal k aktivnemu gibanju in raziskovanju, ki ju bomo uresničevali skozi projekt Mali sonček, vsakodnevne sprehode in vedoželjno opazovanje okolja.

Obiskovali bodo razne javne prostore, kulturne in izobraževalne ustanove ter se učili primernega obnašanja glede na značaj kraja in prostora.

Gojili bodo srečanja in bogate odnose medsebojne povezanosti najprej z ožjo in širšo družino, nato pa bodo razširili krog na vrtec, na župnijsko skupnost, domači kraj ter na celotno človeško družino.

Ob poslušanju klasičnih pravljic bodo utrjevali svojo kulturno zavest in splošno človeške vrednote v odnosu do soljudi in sveta. Ob tem bodo razvijali sposobnost pozornega poslušanja, urejenega pogovora in konstruktivnega dogovarjanja.

Glasbene in pevske sposobnosti bodo razvijali predvsem ob utrjevanju prekmurskih otroških ljudskih pesmi, ki so jih v preteklem šolskem letu začeli spoznavati. Ob tem bodo ohranjali kulturno dediščino in melodijo maternega jezika. Soočali se bodo tudi z javnimi nastopi.

Vsa doživetja bodo ustvarjalno izražali skozi različne likovne dejavnosti. Ob tem bodo spoznavali pestre likovne tehnike in materiale, razvijali grafomotorične sposobnosti ter domišljijo in spretnost pri umetniškem izražanju.

Vsebine, ki jim jih bomo ponudili, bodo spodbujale k spontani igri vlog ter k vključevanju v ljudske otroške rajalne in elementarne igre, kar bo dodatno sprožilo proces razvijanja socialnih veščin, toplih medsebojnih odnosov in veselega družinskega ozračja.

Teme po mesecih:

september: S Piko Nogavičko v vrtcu in prometu.

oktober: S Piko Nogavičko v deželi Taka-Tuka.

november: S Piko Nogavičko pojemo in plešemo.

december in januar: S Piko Nogavičko praznujemo in se družimo.

februar: S Piko Nogavičko se oblačimo.

marec: S Piko Nogavičko naokoli.

april in maj: Pika Nogavička in družina.

junij: Pika Nogavička se zahvali.

julij in avgust: Pika Nogavička na počitnicah.