Prednostna naloga

 

“VESELI ŠPORTNIKI”

 

V preteklih dveh letih so otroci skozi načrtovane dejavnosti spoznavali živo in neživo naravo ter poglabljali pravilen odnos do nje. Zato bodo v šolskem letu 2017/2018 nadgradili spoznavanje narave z izkustvenim obravnavanjem človeka in njegovih dejavnosti.

Veselje do gibanja, druženja in skupne igre, ki so temeljne značilnosti predšolskega otroka, so izhodiščne točke, na osnovi katerih bodo spoznavali različne športne panoge.

Ob srečanju s športom bodo krepili telesno zdravje in odpornost, pridobivali kondicijo ter razvijali hitrost, moč in spretnost na vseh gibalnih področjih.

Z vključitvijo v projekt Zdravje v vrtcu bomo dali poseben poudarek na spoznavanje zdravega načina življenja, ustrezen način prehranjevanja, skrb za osebno higieno in primerno oblačenje glede na dejavnosti ali vremenske razmere.

S pomočjo gibanja, opazovanja, raziskovanja, umetniških zvrsti in ustvarjalne igre bodo odkrivali sebe, svoje telo in notranji čustveni svet. V stikih z vrstniki bodo skozi športne igre spoznavali drugega in njegovo doživljanje. Učili se bodo gojiti pozitivna čustva in ustvarjati tople, prijateljske odnose. Ob srečanju s športom bodo razvijali temeljne človeške vrednote, ki so temelj vsake skupnosti: upoštevanje pravil, poštenost, sodelovanje, pripadnost skupini in medsebojna pomoč, ustrezna borbenost in požrtvovalnost, preraščanje prizadetosti in užaljenosti, pokončno sprejemanje uspehov in porazov.

Ob tem bodo spoznavali tudi razne zgodbe, ki otrokom približajo medčloveške odnose, moralne in etične vrednote ter tesno povezanost in soodvisnost vseh živih bitij. Poseben izziv zanje bo spoznavanje športnih panog, ki so povezane z živalmi ali tehnologijo.

Z različnimi umetniškimi zvrstmi (glasba, likovno, besedno in dramsko ustvarjanje …) bodo izražali svoje doživljanje gibanja. Več pozornosti bo usmerjene v razvoj govornih in likovnih sposobnosti, saj svet športa ponuja veliko možnosti za ustvarjanje na teh področjih.

Projekti po mesecih:

  • September 2017: Rekreacija pri nas doma
  • Oktober 2017: Radi hodimo in tečemo
  • November, december 2017: Atletika in gimnastika
  • Januar in februar 2018: Zimski športi
  • Marec 2018: Borilni šport
  • April 2018: Šport z vozili
  • Maj in junij 2018: Ekipni športi
  • Julij in avgust 2018: Vodni šport