Koronavirus COVID-19

Na podlagi okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/6 z dne 24. 2. 2020 o Preliminarnih usmeritvah glede koronavirusa (COVID-19), na podlagi Napotkov za pripravo načrta zagotavljanja konituiranega dela v vzgojno izobraževalnih, visokošolskih in raziskovalnih zavodih v času koronovirusa in na podlagi navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje je direktorica Miklavževega zavoda Murska Sobota, Gregorčičeva ulica 2 a, 9000 Murska Sobota, dne 26. 2. 2020 sprejela

6. 3. 2020 je Miklavžev zavod Murska Sobota na podlagi okrožnice MIZŠ izdal dodatna navodila za zaposlene, starše in zunanje odjemalce kosil.

Na spletni strani NIJZ so zbrana gradiva za splošno in strokovno javnost. Povezavo lahko najdete tukaj. Dokumente lahko prenesete na svoje naprave ali natisnete. Predvsem pa jih upoštevajte!!!!

Prav tako spodbujamo, da spremljate uradne informacije, navodila in ukrepe na GOV.SI, NIJZ in SŠK.


PONOVNO ODPRTJE VRTCA LAVRA

V skladu z navodili MIZŠ in NIJZ se z 18. majem 2020 vrtec ponovno odpira. Skupaj z vzgojiteljicami smo pripravili Načrt higiene za starše, ki si ga lahko preberete v nadaljevanju.

Pozivamo k doslednemu upoštevanju vseh navodil.


OB ZAČETKU NOVEGA ŠOLSKEGA LETA 2020/21

Na osnovi dopisa Zavoda RS za šolstvo št. 091-22/2020-1 z dne 24. 8. 2020 Miklavžev zavod Murska Sobota 27. 8. 2020 izdaja DOPOLNILA K NAČRTU HIGIENE ZA STARŠE V OE VRTEC LAVRA, ki določa protokol uvajanja novincev v vrtec.

Glede na sedanje razmere se s 1. 9. 2020 novo šolsko leto v vrtcih in šolah začne z aktiviranjem modela B-OŠ. Ta model pomeni, da vsi otroci in učenci obiskujejo vrtec oziroma šolo, da veljajo vsi predpisani normativi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ob tem pa se uporabljajo tudi ukrepi za vzdrževanje higienskega režima in omejiteve, s katerimi se preprečuje širjenje okužbe z virusom, ki jih je sprejel NIJZ. Povezava na spletno stran celotne publikacije: https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/.

Preberite tudi sporočilo za starše s strani NIJZ.


Miklavžev zavod Murska Sobota je 20. 7. 2020 izdal posodobljen NAČRT HIGIENE ZA STARŠE V OE VRTEC LAVRA – enota Murska Sobota in enota Tišina v času širjenja okužbe COVIDA-19 (VERZIJA 4), ki ga lahko preberete tukaj.