Drugi projekti

Vzgojiteljice se bodo po lastni presoji glede na potrebe, ustvarjalnost, možnost otrok v oddelku, posameznike ali celo skupino vključevale v posamezne projekte, ki jih za vzgojno-izobraževalne zavode organizirajo in pripravljajo druge ustanove.

V obeh enotah Vrtca Lavra pa se bomo vključili v sledeče projekte:

 

 Dan brez avtomobila

V okviru tedna mobilnosti, se bomo v enoti Murska Sobota, 15. 9. 2017 dopoldne vključili v dogajanje prireditve Dan brez avtomobila v Mestni občini Murska Sobota.

 

Tradicionalni slovenski zajtrk

Projekt bo potekal 17. 11. 2017. Izvajajo ga vse vzgojiteljice. Temeljni poudarek projekta je, da se otroci seznanijo z doma pridelanimi živili.  Namen projekta je, da se ob tej priložnosti vzpostavijo tudi kontakti za neposredno sodelovanje med ponudniki lokalno pridelane hrane in vzgojno–izobraževalnimi zavodi, z željo vzpostavitve t.i. kratkih verig.

 

Cici Vesela šola

V stalni vzgojno-izobraževalni rubriki revij Cicido in Ciciban najdemo iskriva in zabavna poučna besedila z različnih področij: kulture, športa, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, tehnike … V sklopu Cici Vesele šole so tako objavljene skrbno premišljene igrive didaktične naloge za razvijanje številskih in prostorskih predstav, razvrščanja, logičnega mišljenja … Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na Cici veselošolskem dnevu; v tem šolskem letu bo to 15. aprila 2017. Otroci so izrečno povabljeni, da si med seboj pomagajo.

Vsi sodelujoči dobijo Cici pohvalo – posebno diplomo z modrim medvedkom. V enoti Tišina vodi projekt vzgojiteljica Klavdija Gazdag, v enoti Murska Sobota pa vzgojiteljica Jožica Bagari.

 

Program »Zdravje v vrtcu«

Nacionalni inštitut za javno zdravje že več let organizira in vodi  program »Zdravje v vrtcu«. V ta projekt smo se v našem vrtcu prvič vključili v šolskem letu 2016/17. Ker se zavedamo, da je predšolsko obdobje čas, ko si otroci pridobijo temeljne življenjske izkušnje, oblikujejo stališča, vzorce vedenja, način prehranjevanja …, bomo tudi letos z vključitvijo v ta projekt zavestno ustvarjali okolje, ki bo otrokom pomagalo k zdravi celostni rasti.

Koordinatorka programa v vrtcu je Nataša Horvat. V program so vključene vse skupine vrtca.

 

Natečaj »Naravne  in druge nesreče – Številka za klic v sili 112!« v šolskem letu 2017/2018

Natečaj bo potekal od 1. 9. 2017 dalje. Otroci bodo sodelovali z risbicami na razpisano temo. Natečaj se zaključi 5. 2. 2018.

 

Delavnice gibanja

Društvo za promocijo zdravja (Sofiz) izvaja gibalne delavnice za predšolske otroke (otroci skačejo z baloni, se lovijo, prenašajo ping pong žogice v žličkah, tekmujejo v štafetah …). V vrtcu se bomo vključili v to dejavnost po dogovoru predvidoma v mesecu oktobru 2017.