Dodatne dejavnosti 2019/20

V kolikor bo zanimanje bodo v soglasju z ustanoviteljem in vodstvom zavoda potekale dodatne dejavnosti v Vrtcu Lavra po 15. uri, v igralnici čebelice. Otroci, za katere se bodo starši odločili z izjavo o vključitvi v določeno dejavnost, se po končani dejavnosti ne bodo več vračali v svoj oddelek. O možnosti dodatnih dejavnosti so bili starši seznanjeni na prvem roditeljskem sestanku, 11. 9. 2019. O vseh naknadnih ponudbah pa bodo starši obveščeni preko oglasne deske za starše.

Glasbene urice

Program je namenjen zgodnjemu odkrivanju glasbenega talenta in sistematičnega razvoja otrokovih glasbenih sposobnosti na otrokovi starosti primeren način. Ključni poudarki so na gibalno-plesnem, pevskem in izraznem področju. Namenjene so otrokom v starosti treh in štirih let.

Glasbene urice bodo pod vodstvom Glasbene šole Beltinci potekale v prostorih Vrtca Lavra v Murski Soboti enkrat tedensko ob četrtkih od 15.00 do 15.30 od oktobra 2019 do konca maja 2020 v skupini do največ 10 otrok.

Prav tako pa bodo glasbene urice pod vodstvom Glasbene šole Beltinci potekale v prostorih Vrtca Lavra – enota Tišina enkrat tedensko ob ponedeljkih od 15.00 do 15.30 od oktobra 2019 do konca maja 2020 v skupini do največ 10 otrok.