Cilji vrtca Lavra za šolsko leto 2019/20

  • formativno spremljanje vsakega otroka (opazovanje otroka ter spremljanje in dokumentiranje otrokovega razvoja in napredka);
  • skrb za kulturno-umetnostno vzgojo;
  • spoznavanje in usvajanje pravil bontona;
  • gojenje drže hvaležnosti;
  • spremljanje in podpora družinam;
  • praznovanje 10-letnice enote Tišina.